Ver buiten de massagraven van Sobibor zijn grote hoeveelheden as en gewassen botsplinters gevonden. De vraag hoe om te gaan met dit verplaatste stuk van het massagraf staat zes jaar na de vondst nog open. Ondertussen gaat de zoektocht naar meer verplaatste menselijke resten verder.

Het artikel is te lezen in Trouw.