donderdag 26 juni 2014 /

Artikelen / NRC HANdelsblad

Provincies laten ganzen doden op omstreden manier

Natuurorganisaties werken mee aan het afmaken van ruiende ganzen. Een dilemma: ,,We kunnen onze ogen niet sluiten voor overlast."


In diverse provincies zijn ganzenvangers bezig groepen ganzen te doden, ook in natuurgebieden. Doordat de vogels in de rui zijn, kunnen ze niet vliegen en zijn ze makkelijk te vangen. Terreinbeheerders als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer werken mee door vangers op hun terreinen toe te laten.

Als voorwaarde stellen de natuurorganisaties aan provincies die de vangst toestaan, waaronder Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, dat de dieren in de winter met rust worden gelaten.

 

De ganzenpopulatie is in Nederland de laatste jaren sterk toegenomen; het is met al zijn water en gras erg aantrekkelijk voor de vogels. Onder meer Schiphol en boeren ondervinden daarvan overlast. De ganzen zijn een gevaar voor de vliegtuigen en veroorzaken schade aan de graslanden die ze kaal eten, vertrappen en onderpoepen.

 

In feite geven natuurbeheerders en provincies met de huidige aanpak alsnog uitvoering aan het zogenoemde Ganzenakkoord. Deze afspraak over reductie van de ganzenstand in de zomer, met gegarandeerde rust tijdens de wintertrek, sneuvelde een half jaar geleden op de valreep. Niet alle deelnemers aan het akkoord wilden toen winterrust voor de ganzen garanderen.


De deelname van Natuurmonumenten aan het afmaken van ganzen noemt directeur Teo Wams een dilemma: ,,Als natuurbeschermende organisatie is dieren doden de laatste maatregel die je wil nemen. We beginnen met preventie, maar kunnen onze ogen niet sluiten voor de overlast bij onze buren, de boeren. Dan moet je een uitweg zoeken. Dat doen we nu door breed gedragen maatregelen."


De manier waarop de ganzen worden gedood, is omstreden. De nekken van de bijeengedreven dieren worden gebroken of doorgehakt. Deze methode geldt als uiterst dieronvriendelijk. Het gebruik van kooldioxide, waarbij de gans het minste lijdt, mag alleen rondom Schiphol. Voor vergassen is een Europese ontheffing nodig. Aanvraag daarvan duurt in de praktijk zo'n twee jaar.


Natuurmonumenten noemt het breken of doorhakken van de nek in dit geval het beste alternatief. Wams: ,,Wachten tot er betere methodes beschikbaar zijn, is niet gratis. Voor ieder jaar dat je langer wacht, moet je later meer dieren doodmaken. We moeten aan de slag."


Het Ganzenakkoord wilde de schade door ganzen terugbrengen naar het niveau van 2005. Daarvoor moeten naar schatting ruim een half miljoen ganzen worden gedood. De omvang van de huidige slachting is onduidelijk; iedere provincie bepaalt eigen aantallen. Utrecht meldt dat 11.500 ganzen zijn gedood van de voor dit jaar beoogde 24.000.
Alleen Overijssel wijkt af van het oude akkoord. Daar wordt het hele jaar op ganzen gejaagd, ook op overtrekkende vogels in de winter. De provincie krijgt daarom geen medewerking van de natuurbeheerders. Geen rust in de winter betekent geen medewerking om de dieren te doden in de zomer, zo stellen de natuurorganisaties.